Hur vi jobbar

Det är inte lätt att skapa en väl fungerande reception, och det är minst lika svårt för hotellen att hitta en samarbetspartner som kan leverera den kvaliteten man önskar. Därför är det av största vikt att vi kan erbjuda personal som kan ”gå in direkt och leverera”.  

Vi vill att vår personal ska kunna ha förmågan att kombinera professionell service med säkerhetstänk samtidigt som man har rätt attityd och inställning, dvs viljan att ständigt lära sig och utvecklas. Detta sker dock sällan av sig självt, och vi har därför kontinuerliga uppföljningar och utbildningar för att kunna hjälpa vår personal att hela tiden utvecklas i rätt riktning.

Betydelsen av en bra arbetsmiljö är oerhört viktig för ett entreprenadsföretag på natten. Vi jobbar därför ständigt tillsammans med hotellen med det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att säkerställa att både vår och hotellets personal kan verka i en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Trots att vi ofta är själva på natten så är vi egentligen aldrig ensamma. Vi har alltid våra arbetsledare ute på fältet under natten, och på kontoret under dagen. Deras roll är att se till att våra nattreceptionister har det stöd som behövs. Vare sig man behöver telefonsupport eller fysisk närvaro, så kan hotellet känna sig trygga i att vår personal alltid har den uppbackningen de behöver.