Policy

Miljöpolicy

Vi på Top Solution värdesätter ett aktivt miljöarbete och har därför utvecklat en miljöpolicy som vi eftersträvar varje dag.

 • Alla våra tjänstebilar skall vara miljöbilar och ha lågt Co2 utsläpp. Färdmedel inom landet rekommenderas resor med tåg framför flyg.
 • Vi skall arbeta med att minska vår användning av el från kontorslokaler och kontorsutrustning.
 • Vi ska säkerställa att vår hantering av avfall från kontor sker på ett sätt som möjliggör återanvändning och återvinning och som därigenom leder till en bättre resurshushållning.
 • Vi skall eftersträva att kunna påverka våra kunder till att bedriva ett så bra miljöarbete som möjligt.
 • Våra anställda skall hållas engagerade i miljöarbetet ute på hotellen.
 • Vi skall uppfylla samhällets miljökrav, förebygga föroreningar och kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.

 

Kvalitetspolicy

Kvalitet är ledordet för oss som företag och har utan tvekan varit den största anledningen till vår framgång. När andra jobbar efter kvantitet så är vi nischade inom hotell och bevakning med kvalitet och kompetens som främsta drivkraft.

 • Ledarskap – Vår ledningsgrupp besitter på erfarenhet och kompetens som gör att vi snabbt kan fatta rätt beslut. Vare sig det handlar om arbetet, rutinerna, personalen eller strategin .Vi jobbar med ett aktivt ledarskap där medarbetarnas kompetens och välbefinnande är det viktigaste för oss.
 • Service & Säkerhet – Inom hotellreception så håller vi den högsta servicenivån. Vår personal ute hos kund, ska alltid vara referenspunkten för exceptionell service. Detta i kombination med ett gediget säkerhetstänk med rätt utbildning.
 • Trygghet – Våra kunder är trygga i vetskapen om att de, via oss, alltid kommer ha kompetent personal med uppbackning i alla lägen. Vår målsättning är i första hand att möta alla våra kunders behov, men även att överträffa de krav och förväntningar som våra kunder ställer på oss.
 • Beredskap – Vi besitter en stor flexibilitet och personalpool, och kan på mycket kort varsel lösa alla möjliga behov, problem eller incidenter som uppstår.
 • Utbildning – Vi utbildar vår personal kontinuerligt, både i våra faciliteter och ute på arbetsplatsen. Hotellen ska känna att vår personal är en del av hotellet. De deltar i hotellets utbildningar och personalmöten.
 • Arbetsledning och Support – Vår arbetsledning samverkar och koordinerar mellan alla hotell vilket innebär att vi har en proaktiv beredskap för allt som händer. Vår personal kanske jobbar själva, men de är aldrig ensamma.
 • Ansvar – Vi tar fullt ansvar för vår leverans. Eftersom vi ställer de högsta kraven på oss själva så har vi också helhetsansvar för allt som har med våra uppdrag att göra.
 • Målsättning – Vårt mål är att fortsätta växa med kvalitet och fortsätta leverera den högsta kompetensen, servicen och säkerheten.